مسیر استادان نوشته جولیان جانسون

مسیر استادان نوشته جولیان جانسون

 

کتاب را می توانید از لینک زیر به صورت آنلاین خریداری کنید.

خرید کتاب

 سوالات و عناوینی که در زیر آمده، در این کتاب به زبانی ساده، واضح و مدرن توضیح داده می شود.

   دین چیست و چه وعده و وعیدهایی می دهد؟ یکتاپرستی، چندخدایی، اعتقاد به وحدت خدا، همه خدایی. جملاتی درباره ی مهم ترین جنبش های دینی شرق و غرب. ارزش مراسم و مناسک و کتب مقدس. خدا چیست؟ چه نام هایی دارد؟ سلسله مراتب بزرگ روحانی. سطوح عالی و نواحی برتر. راهنماهای معنوی گذشته و حال. نقش اساتید. گوروهای واقعی و کاذب و چگونگی تشخیص آنها، راهی که وحدت با وجود اعظم را بتوان درک کرد. مراحل مختلفی که باید طی شود، توسط کسانی که در مسیر اساتید می خواهند قدم بردارند. چگونه می توان یک مرید شد؟ اصول ریاضت، بنیان رمزآلود وجود انسان، چاکراها، کندالینی، مساله ی آرزو، پنج انحراف اخلاقی یا امیال پنجگانه و پادزهرهای آنها. کارماهای مختلف، تناسخ و حلول، مرگ و بعد از مرگ. یوگاهای مختلف، اهمیت جریان مسموع حیات و خلاصه؛ هر آنچه که مربوط به علم اساتید است.

/ 0 نظر / 279 بازدید