تقديم به امير بابايي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

من از تو مي گويم  بانوي اقيانوس

اي رهبر خورشيد با شعله ي فانوس

 

تو در سكوت شب  لبخند خورشيدي

فرياد اميدي در عهد دقيانوس

 

بانوي شعر من در هر غزل پاره

اي قطره ي باران با شعله ها ملموس

 

فرياد دريا هم آري شبيه توست

آهنگ خاموشي در باور ناقوس

 

من از تو مي گويم با يك سبد احساس

اي دست آرامش در لحظه ي كابوس

 

رودي شبيه سنگ سنگي شبيه  رود

بانوي شعر من  بانوي اقيانوس

 

/ 1 نظر / 5 بازدید
امير بابايي

سلام ... از شعر بسيار زيبات ممنونم... در ضمن خبر نهايه ي كتاب رو امروز بهت ميدم ... با آرزوي مؤفقيت روز افزون ...