نيآمدي و پنجره به رنگ يك غروب شد

و اشك هاي منتظر يكي يكی رسوب شد

خداي ما ميان لحظه هاي كفردار عشق

شبيه عصر آرزو دوباره سنگ و چوب شد

دوباره عكس پنجره دوباره اشك . گريه . غم ...

و حرف هاي مردمان چه خوب شد چه خوب شد

تو و شب و ستاره و تمام شعر هاي ناب

درون ذهن زندگي يكي يكي رسوب شد

كنار اين همه حضور پر نشاط غم

نيآمدي و پنجره به رنگ يك غروب شد

/ 4 نظر / 5 بازدید
iraj ahadzadeh

سلام مهدی خيلی خوشحالم که دوباره امدی.راستی از کار ما چه خبر؟ سعی کن تا اخر اين هفته بفرستی.به زودی از خجالتت در ميام

iraj

مهدی اگر تا اخر هفته بعد کارم تمام شد عاشورا را ميايم تبريز.فعلا خدا حافظ

iraj

مهدی منتظر جزوه هستم

علي ثابت قدم

سلام.غزل خوبی بود اما خيلی زياد از غزل مهدی جهاندار الهام گرفته بودی ....بازم به ما سر بزن ...منتظرتم...تا بعد......