من روح كويرم ، دل دريايي من كو ؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

آرامش يك عمر شكيبايي من كو ؟

مردم همگي سنگ شده ،شيشه پرستند !

آن آيت گم گشته ي فردايي من كو؟

بر كاسه ي ايمان من افسوس نشسته !

يك عمر مسلماني سيمايي من كو ؟

كو حرف محبت ؟ غزل ساده ي بودن ؟

احساس لطيف شب رويايي من كو ؟

امروز كه دنيا شده يك سينه جهنم !

آن باغ گل افشان اهورايي من كو ؟

من ماندم و يك دين كه خدا را نشناسد !

اي كون و مكان،حرف معمايي من كو ؟

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
قاصدك سوخته

سلام . غزلتونو خوندم . دستت درست اما يه چيزی اذيتم می کرد . احساس می کردم مرعهای اول غزل با مصرعای دوم نمی خونه ... نظر تو چيه ؟