روز 

   هنگام باکرگی عشق های نابالغ است و

شب

         هنگامه ی عصمت های آلوده

آری

       شناسنامه ها دروغ می گويند

تو

    قبل از دنيا آمدنت

                             مرده بودی

آن هنگام

           که در گوشت

                   فريادی پچپچه آميز می خواندند

بر حقارت انسان

                   و آفرينش او

                         موذيانه لبخند می زدی

تو مرده بودی

قبل از دنيا آمدنت ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
ترانه جوانبخت

سلام. آقای آذری، حرفتون درسته. خیلی ها قبل از تولدشون مرده اند اما بعضی ها زنده اند حتی بعد از مرگشون. شاملوی خودمون يه نمونه،‌ شعرای بزرگ ديگرمون هم همينطور.