ميان شعر من بيا بشين <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                         پر از ترانه ام

                                     پر از سكوت يك ستاره ام

نشسته ام كنار پنجره

                    ميان كوچه باغ شعر

                                   در انتظار يك سوار

ميان شعر من بيا بشين

        مرا نظاره كن

                    مرا به ناز چشم خود ،

                                                اشاره كن

كه من ،

              سرود عاشقانه ي شكوفه ام

 

براي شاپرك

             براي قلب هاي بي غبار

                            براي غنچه هاي شهسوار

ميان شعر من بيا بشين

صدا بزن مرا

         اگرچه من

               سكوت كرده ام

                     ميان بغض سرد غنچه ها نشسته ام

 

صدا بزن مرا ...

        صدا بزن مرا ... ...

/ 0 نظر / 12 بازدید