ديروز

        تو می رفتی و

                             از چشمانم باران می آمد

امروز

             هر موقع باران می آيد

احساس می کنم

                         تو می روی

                                       آن سوی اشک های من

/ 3 نظر / 2 بازدید
ياس هاى آرام

به به آن سوی اشکها چه خبره!!! ... شعر زيبايی بود ... شاد و موفق باشی

فراز

سلام...کاشکی هرگز دلی نمیشکست....