عشق

                   از پستان های کدام فاحشه

                                                           آويزان است

  که بوی لجن شهوتی

                                    کهنه را می دهد؟

/ 0 نظر / 3 بازدید