تا به اقیانوس

(جلد اول)

                                                                   تقدیم به:ذات ناشناخته متعال

 

    هدف از ارائه ی این نکته های ادبی و عرفانی، آشنایی خوانندگان عزیز از زاویه ای متفاوت با مفاهیم عرفانی و ادبی می باشد و نویسنده هیچ ادعایی در حوزه ی عرفان و ادبیات ندارد، چرا که به اعتقاد او، همه ی ما در یک زنجیره ی آگاهی به هم پیوسته ایم که اگر هر کدام از این ذرات آگاهی (روح ها) بتوانند خود را در مسیر تکامل به بالا بکشند این سیر صعودی بر دیگران نیز اثر مثبت خواهد گذاشت، چرا که افزایش آگاهی یک روح در جامعه، باعث افزایش آگاهی عمومی خواهد شد، هر چند میزان این افزایش ناچیز و جزئی باشد.

    بسیاری از این نکات، نظر شخصی نویسنده است و عاری از خطا و اشتباه نیست. اکثر این نکات ادبی و عرفانی در حاشیه ی کتاب ها و برخی از حواشی پایان نامه ارشد- که به صورت نت بود- نوشته شده است. برخی نیز از رویاها تلخیص شده است. در حد توان سعی شده که نوشته ها بدور از تعصب و بیطرفانه باشند.

                                                                                                                     نویسنده: مهدی آذری

دانلود کتاب


/ 0 نظر / 97 بازدید