گهواره های تازه

              در گورهای کهنه

                                تولد می يابند

و زندگی

          رسالتش را

                       در دست مردانی می جويد

که مردانگی را

                   به خاطر لذتی بی اعتبار

در پای روسپيان

                        ريخته اند

/ 3 نظر / 4 بازدید
ترانه جوانبخت

سلام. این لینک را به شما می دهم. در آن می توانید نظرات من را درباره شعر معاصر ایران و همینطور انتقاداتی که بر آن دارم بیابید: http://www.isna.ir/news/NewsCont.asp?id=436064&lang=P موفق باشید.

امیرامیری

با درود/ شعر تان زيباست/ واما عزيز اين برداشت شما از رسالت زندگی برای من زيبا نيست/ چراکه آنرا که در نظر شماست من عام نميدانم/ ... بيدار باشيد جاری بمانيد

ترانه جوانبخت

سلام. ژاک دريدا متفکر بزرگ دنيای انديشه درگذشت. روحش شاد.