تمدن


سخن از تمدن است
در زماني كه در او مردم از تمدن رنج مي برند
و مردي در اين ميان
گفتگوي تمدن ها را ، به رخ مردمان بي تمدن مي كشد !

خدايا
من در ميان سفره اي ، كه در آن بجز
نان خشك نيست
تمدن را در كجا جاي بدهم ؟!
تمدن را در كجاي معده قرار بدهم
كه ديگر اعضا ، از وجودش در آسايش باشند
.
.
.
مردي دروغ گفت
و تمدن به او خنديد …

/ 0 نظر / 2 بازدید