برای چشمهای او

                          گريستن

نه آن گونه

                که ابر می گريد

نه آنگونه که کودک

                             برای شير

نه آنگونه که گرسنه

                            برای نان

نه آنگونه که مرد

                         برای شهوت

نه آنگونه که زن

                         برای محبت

آنگونه سخت

                    چون کوه

                                   در آستانه ی عشق

/ 1 نظر / 12 بازدید
بابک

مهدی خان به ما هم سری برن. خوش‌حال می‌شيم