گاهی

           لبخندی به چشمانم می ريخت

گاهی

          گل سرخی

                           به سينه ام می کاشت

گاهی هم

                 دستی برايم تکان می داد

                   يعنی

                              دوستت دارم

من هم دوستش داشتم

                          بدون لبخندی

                                   گل سرخی

                                                 و يا ....

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

خيلی وب لاگت جالبه.اگه لايق دونستی به ما هم سر بزن.ما به خود باخته ايم چشم به راهت داريم ........گر بسوزی و بسازی نگاهت داريم.*بای