در دل اگرچه عاشقي را دوست مي داري<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بر لب ولي از گفته هاي عشق بيزاري

 

دائم پر از نه گفتن انديشه هايي

آري نشسته در دلت اين گونه تكراري

 

امروز ما فرداي ديروزي شكسته است

اما تو فردا را به فردا مي سپاري

 

حرفي نداري از درخت و باد و باران ...

از عشق مي گويي ولي در خواب و بيداري

 

با سطر اشكي عشق را تفسير خواهم كرد

اي عشق قلبم را به دست غصه مسپاري

 

يك بوسه مي كارم ميان شعر مي گويم:

«من دوستت دارم تو آيا دوستم داري ؟ »

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
دريا

سلام آقا مهدي . كم پيدائي . خيلي زياد . شعرت زيبا بود و كمي عجيب ؟؟؟!!!!! اگه دوست داشتي در مورد شعرت برام بنويس . مي دوني كه لذت مي برم . دلت براي ساحل دريا تنگ نشده ؟؟!! تو رو به دست خداي پاك و دريائيم مي سپارم . دريا