فرياد خاموشت پر از آواز خواهد شد

آغاز از پايان تو آغاز خواهد شد

شب از سكوتت در دل اين شام تاريك

عاشق ترين زنداني پرواز خواهد شد

در پيش اين فرعونيان از نام پاكت

بار دگر چوبي پر از اعجاز خواهد شد

آزادي از نام بلندت درس خواهد خواند

تاريخ از نام بلندت راز خواهد شد

در قعر اين فردوس ظلم آئين ايران

فرياد خاموشت پر از آواز خواهد شد

/ 2 نظر / 4 بازدید
عارف

سلام. راستش هميشه اينجا رو ميخونم تقريبا اما خوب برا شعر نميشه نظر خاصی داد به جز قشنگ بود و مرسی و اينچيزا که اينم همچين خوشايند نيست به نظرم. اين نوشته ها رو هم به عنوان عرض ارادت و رفاقت حساب کنيد نه نظر. علی يارتون .. يا حق