ميعادی

              نه

معادی

              نه

رستاخيزی

               نه

زنده به گوری زنده ای مرده در تابوت زمان

                                                         نه

زندگی

         عصمتی فروخته شده است

                         هنگام باکره گی عشق های نابالغ

/ 1 نظر / 2 بازدید
دريا

سلام . سلام . دوست بامعرفت من . شعرهايت عوض شده اما بازم دوستشون دارم . به اميد قلب هميشه پاك و دريائيت . دريا