فراموش کردم،فراموشت کنم

سرود تازه 

 

ميان اين شب سنگين 

ميان اين همه  وحشت         

...ميان شب پرستي غارت و ظلمت                       

سرودي تازه خواهد خاست براي خاطر فردا

براي خاطر آنانکه در راه وطن مردانه جان دادند 

براي خاطر  آنانکه 

در راه وفا و پايمردي                                     

جان فدا کردند                                                                          

نبوسيدند آنان چکمه خونين جلادي 

و گم گشتند 

در اوراق اين دفتر                                                             

فروهر ها و مختاري و پوينده 

و سلطان پور و گلسرخي 

 ....و صد ها مرد آزاده

.

.

.

سرودي تازه خواهد رست 

                                                                 براي خاطر فردا         

 

نوشته شده در ۱۳۸٢/٥/۱٩ساعت ٩:٠٦ ‎ق.ظ توسط mahdi azari نظرات () |